Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Příspěvky na transparentní účet bylo získáno 194 496 Kč, ve sbírkových kasičkách se shromáždilo 6 880 Kč. Celkem (včetně úroků) bylo tedy vybráno 201 396 Kč. Výtěžek sbírky byl využit na tři akce obnovy historické budovy bývalého zámeckého pivovaru v Březnici.

1. První využití prostředků směřovalo na uhrazení výdajů spojených s akcí záchrany barokních soch sv. Jana Křtitele a sv. Josefa. Barokní sochy umístěné na střeše pivovaru byly sesazeny a uloženy v prostorách Galerie Ludvíka Kuby v Březnici. Akce proběhla 17. června 2014. Financování akce: celkem 13 750 Kč z prostředků sbírky.

2. Druhé využití prostředků sbírky směřovalo na uhrazení nákladů spojených s restaurováním aliančního erbu umístěného v průčelí historické budovy pivovaru. Akce probíhala v období srpen – září 2014,  realizátorem akce byl restaurátor akademický sochař Jiří Švec.  Financování akce: celkem 115 000 Kč z prostředků sbírky.

3. V červnu 2015 byla restaurátorovi zaplacena záloha v hodnotě 15 000 Kč na zahájení restaurování soch. Akce však byla nakonec financovaná ze zdrojů MK ČR, proto 15. 12. 2015 byla záloha opět navrácena na sbírkový účet.

4. V roce 2015 byly prostředky sbírky v hodnotě 72 646 Kč využity na renovaci oken historické budovy březnického pivovaru. Akce byla ukončena 17. 12. 2015.

Chtěli bychom ještě jednou srdečně poděkovat všem, kdo do sbírky přispěli.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sbírka uzavřena

Sbírka na záchranu památek v zámeckém pivovaru Herold Březnice byla právě ukončena. Děkujeme Vám všem, kdo jste do ní přispěli. Podrobné vyúčtování sbírky bude zveřejněno do konce tohoto roku.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Průběžný stav erbu v prosinci 2014

Restaurování erbu proběhlo úspěšně a zde se můžeme kochat již hotovou prací ak. sochaře Jiřího Švece a pana kameníka Ondřeje Doležala. Zbývá dodělat štukové orámování erbu, což bude muset počkat do jara. Na práci je totiž potřeba příznivější počasí, především nesmí hrozit mrazy.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Restaurování aliančního erbu

V letních měsících byla zahájena práce na restaurování erbu. A jelikož se nám již obnova erbu chýlí ke konci, rádi bychom tímto poděkovali pánům restaurátorům za jejich pečlivou práci – byla schválena zaměstnanci NPÚ a zbývá již pouze nanést hydrofóbní ochrannou vrstvu. Ale také všem, kteří nám v restaurování erbu pomohli! Děkujeme sousedům, firmě Torus Příbram s.r.o., za bezplatné zapůjčení lešení. Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici, který poskytl na restaurovní erbu štědrý příspěvek v hodnotě 40 tisíc Kč, děkujeme sousedké společnosti Agrospol v.o.d. Bučovice za příspěvek 5 tisíc Kč a všem dalším štědrým přispěvatelům do sbírky, kteří jsou zveřejněni u vchodové brány zámeckého pivovaru v Březnici na následujícím plakátu: Restaurování aliančního erbu.

Erb před restaurováním - únor 2014

Erb před restaurováním - únor 2014

probíhající restaurování erbu_září 2014

probíhající restaurování erbu_září 2014

Konečně, andělíček má kolínko i pupík.

Konečně, andělíček má kolínko i pupík.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

O obnově zámeckého pivovaru v Březnici poskytla ředitelka spolku Herold rozhovor webu propamatky.cz

O tom, co se Historickému spolku Herold Březnice podařilo, jak probíhaly přípravy výstavy o historii zámeckého pivovaru, ale také o neočekávaném zvratu v odhalování autorství sundaných barokních soch ze střechy zámeckého pivovaru, poskytla ředitelka spolku Kateřina Tomášová rozhovor portálu Propamátky.cz. Můžete si ho přečíst ZDE.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zveme Vás na výstavu

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Historická chvíle – sochy Jana Hammera můžete vidět v Galerii Ludvíka Kuby

Jan Křtitel téměř po třech století opět spočinul na povrchu zemském

S velkým napětím směřovali na plošině na střechu pivovaru Herold restaurátoři. Obavy vystřídala úleva – sochy sv. Jana Křtitele a sv. Josefa, patronů zámeckého pivovaru Herold v Březnici, šlo uvolnit z podstavců a jejich sundání bylo otázkou opatrnosti a citlivého přístupu. S ohromnou radostí a uspokojením vám tedy můžeme sdělit, že poprvé od poloviny 18. století můžete sochy vidět zblízka na vlastní oči, a to v prostorách Galerie Ludvíka Kuby na náměstí v Březnici. Zpracováváme videozáznam sesazení soch a fotogalerii, abyste se také vy mohli alespoň zprostředkovaně účastnit této historické akce. A především děkujeme všem, kteří přispěli na naši veřejnou sbírku a první fázi záchrany těchto vzácných soch umožnili.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Stovky let byly sochy na střeše pivovaru, teď musejí dolů

Zámecký pivovar Herold se sochami v průčelí na střeše pivovaru.

Do Březnice přijedou v úterý 17. června zkušení restaurátoři, aby dohlíželi na sesazení soch ze střechy pivovaru. Sochy jsou zde umístěny již od poloviny 18. století, nyní ale kvůli havarijnímu stavu musejí být opraveny. Pro restaurátory i členy historického spolku Herold, který svou veřejnou sbírkou umožnil první fázi záchrany soch, je to velká neznámá – nikdo neví, jak budou památky reagovat na dotyk, a zda je vůbec bude možné během jednoho dne sesadit. Předem totiž nebylo možné zjistit, jak jsou sochy na pivovaru upevněny.

Po úspěšném sejmutí budou sochy umístěny do Galerie Ludvíka Kuby v Březnici v nově opravené jezuitské koleji. Zde budou mít místní obyvatelé i turisté jedinečnou šanci vidět sochy zblízka do doby, než je převezeme do atelieru restaurátorů.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Očištěný smírčí kříž s informační cedulí – fotopříběh

Smírčí kříž v obvodové zdi zámeckého pivovaru v Březnici

Odhalení kříže provedl doc. Jiří Beran, významný patriot Březnice

Možné příčiny vzniku kříže živě znázornil spolek Rosenthalců

Obecenstvo se místy bálo a místy smálo. Čáposlavův hrdelní čin byl smírčím soudcem Mírumilem vykoupen postavením smírčího kříže.

Následovalo pohoštění na dvoře zámeckého pivovaru.

Na závěr došlo také na skupinové foto.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Slavnostní odhalení zrestaurovaného smírčího kříže

Historický spolek Herold Březnice srdečně zve všechny přátele a návštěvníky Březnice na slavnostní odhalení nově opraveného březnického smírčího kříže. Odhalení proběhne dne 9. května ve 14 hodin u kříže (tzn. u obvodové zdi pivovaru Herold) – Zámecký obvod 31, Březnice.

Na slavnostním odhalení zrestaurovaného kříže nám sousedský spolek Rosenthalců herecky znázorní, jaké asi mohly být příčiny vzniku kříže. Předem však upozorňujeme, že scénky jsou smyšlené a veškeré podobnosti se skutečností mohou být pouze náhodné. Důvod vzniku kříže nám i po důkladném zkoumání v archivech není znám, jelikož nebyl důsledně evidován.

Projekt restaurování kříže byl podpořen z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář