Pomozte sestavit příběh pivovaru v Březnici!

Připravujeme výstavu o historii březnického pivovaru – a velmi přivítáme, pokud se do ní zapojíte i vy. Rádi bychom si od vás na výstavu zapůjčili či jen zdokumentovali vše, co s historií pivovaru souvisí. Mohou to být staré předměty, fotografie, dokumenty nebo jen vzpomínky a historky, které se u vás v rodině tradují. To všechno pomůže dokreslit příběh pivovaru, který odedávna doprovází dění v Březnici i okolí.

Výstava proběhne jižv letošní sezóně. Pokud se do ní chcete – například zapůjčením věcí – zapojit, ozvěte se nám na email spolekherold@gmail.com.
Děkujeme!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Smírčí kříž ve zdi březnického pivovaru a jeho příběh ožije díky projektu Think Big

Smírčí kříž, který je zazděný v obvodové zdi pivovaru Herold, čeká zanedlouho revitalizace. Bude tak obnovena další z drobných historických památek české krajiny.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Potvrzení o poskytnutí daru

Potvrzeni o daru

Velmi děkujeme všem, kdo přispěli na sbírku, jejímž účelem je záchrana památek v zámeckém pivovaru Herold Březnice. Pokud potřebujete potvrzení o poskytnutí daru, vyplňte prosím výše přiložený formulář „Potvrzení o daru“ a zašlete ho e-mailem na spolekherold@gmail.com. Obratem pošleme daňově uznatelné potvrzení na vámi uvedenou adresu. Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám úspěšný rok 2014!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Členové spolku Herold se setkali s členy březnického výboru pro kultury a školství

Členové spolku Herold představili své záměry členům výboru pro kulturu a školství Zastupitelstva města Březnice. Seznámili je mimo jiné s cílem oživit povědomí místních občanů i návštěvníků o historické, kulturní a architektonické hodnotě březnického pivovaru.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sbírková akce na Břevnovském posvícení

Břevnovské posvícení

Břevnovské posvícení 2013

Do zapečetěné kasičky na Břevnovském posvícení, která byla umístěna u stánku Herold, bylo vybráno 1 339 Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sochy na pivovaru v Březnici, jedno z nejranějších děl Jana Karla Hammera

Autorem článku je kunsthistorička Mgr. Terezie Šiková.

kulturní památka ve zneklidňující, aktuálně reálné její podobě

Zámecký pivovar v Březnici: kulturní památka ve zneklidňující, aktuálně reálné její podobě

Březnický pivovar, nacházející se v těsné blízkosti zámku, patří bezesporu k nejvýznamnějším památkám města. I když je význam této památky odbornými kruhy všeobecně přijímán, z umělecko-historického hlediska mu dosud nebyla věnována odpovídající pozornost. Z dějin této zajímavé stavby je známo pramálo. Iniciátorem výstavby pivovaru byl v období po roce 1720 Jan Josef Jeníšek z Újezda.

Literatura, která se březnickým pivovarem zabývá, většinou zcela opomíjí sochařskou složku, která dominuje jeho průčelí. Korunní římsa průčelí je osazena dvojicí mužských světeckých postav – sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Plastiky byly umístěny ve značné výšce nad zemí, jedná se tedy o díla zrakům diváka dost vzdálená a jen obtížně přístupná. V samotném průčelí budovy se nachází alianční erb stavebníka a jeho dvou manželek.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Příběh Jana Karla Hammera, autora soch v březnickém pivovaru Herold

Jedno z poslední děl Jana Karla Hammera - sousoší Kalvárie na Kamenném mostě v Písku

Jedno z poslední děl Jana Karla Hammera - sousoší Kalvárie na Kamenném mostě v Písku

Převážná část tvorby Jana Karla Hammera je koncentrována na poměrně malém území – v obci Čimelice u Písku a v jejich bezprostředním okolí – v Rakovicích, Dolních Nerestcích, Varvažově, Horosedlech, Pohoří, Radobytcích a Strážovicích. Mapování působišť tohoto umělce nás příležitostně zavede i do vzdálenějších končin – Březnice u Příbrami, Písku, Sedlice u Blatné či Čestic u Strakonic.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Další sbírková akce, tentokrát v Březnici

V Březnici bude v sobotu 6. července od 13 hodin slavnostně otevřeno nově zrekonstruované náměstí. Nebude na ní chybět pivo Herold  z  místního pivovaru – ani putovní kasička Historického spolku Herold Březnice, do které můžete přispět drobným či větším obnosem , každý dle vlastních možností. Pomůžete tak zachránit sochy patronů pivovaru, svatého Jana Křtitele a svatého Josefa, které je nutné v nejbližší možné době opatrně sesadit ze střechy pivovaru a zrestaurovat. Jinak hrozí jejich totální zkáza.

Sobotní sbírkovou akci má na starosti nejmilejší členka spolku, Tereza Šoltésová. U ní se můžete také informovat o naší činnosti a plánech.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Transparentní sbírkový účet

Transparentní sbírkový účet

Transparentní sbírkový účet na záchranu památek je samozřejmostí – pohyby peněz můžete jednoduše sledovat zde: 2000306842/2010

Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli do sbírky na záchranu kulturních památek pivovaru Herold!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

První sbírková akce na záchranu památek

30. dubna 2013 proběhla na Jarních břevnovských trzích s pálením čarodějnic naše první sbírková akce. U Břevnovského kláštera v Praze si mohli návštěvníci opéct pravé buřty, ochutnat výtečné pivo Herold, ale také se seznámit s činností Historického spolku Herold Březnice.

Pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera 2013

Pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera 2013

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář